5/2/11

ARMONIA IMPLOSIVA AMB COLORS FREDS

 ELENA

 ISAURA

 M. DEL MAR

 PAQUI

 SUSANA

 ORIOL

Seguim treballant a l'entorn de les armonies de color, ara estem amb les armonies implosives, que son les que ens serveixen per transmetre sentimens, sensacions i emocions intimistes, tranquiles i a cops tristes, entre d'altres per l'estil. Per tal de comprovar-ho hem utilitzat una imatge un xic contradictòria amb aquest enunciat, son unes onades salvatges amb molt de moviment però en captar-les sense cap referència, soles..., les domina el color fred i tot el moviment, inquietut i fins-i-tot ràbia que podrien estar exposant es concentra en elles mateixes i ens pot portar cap a un reflexe d'estat interior.
Aquest exercici també ens ha estat molt útil per indagar una mica més en el traç, altres maneres d'aplicar el color..., aiguades, empastos, amb pinzell, amb els dits, traços llargs gestuals, remolins indefinits... Tot plegat molt divertit.

No hay comentarios: