12/12/11

EMOCIONS I ABSTRACCIÓAquests son alguns dels treballs que els alumnes adults han fet aquest trimestre. Per aproparnos al llenguatge de l'abstracció vam partir d'una sèrie d'emocions com a enunciats, cada alumne va treballar-les en esbossos i d'aquests cadascú en va triar tres per realitzar-los en una obra més elaborada. Les emocions que vam utilitzar com a punt de partida van ser dolor, plaer, amor, odi, nerviosisme, solitut, enveja i tristesa.

EL COLOR I LES CERESAmb aquest exercici els petits van experimentar amb el color, la transparència d'alguns d'ells, la mescla i els contrastos i van aprendre alguns usos de les ceres molt útils per pintar.

2/12/11

PARADA DE MONSTRES

Després de dibuixar monstres, fer col·lage amb monstres vam fer-los amb fang. Mireu que n'hi ha de preciosos i d'horripilants!!